برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (2664 مشاهده)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (2632 مشاهده)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (2485 مشاهده)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (2441 مشاهده)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (2408 مشاهده)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (2319 مشاهده)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (2244 مشاهده)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (2215 مشاهده)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (2192 مشاهده)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (2164 مشاهده)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (2144 مشاهده)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (2032 مشاهده)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (1878 مشاهده)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (1872 مشاهده)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (1844 مشاهده)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (1725 مشاهده)
به‌کارگیری گازهای اصلاح‌کننده برای پایش شروع احتراق تست (781 مشاهده)
جایگاه و نقش بااهمیت سبک مینی‌مالیسم تست (774 مشاهده)
(285 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (416 دریافت)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (377 دریافت)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (372 دریافت)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (363 دریافت)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (358 دریافت)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (352 دریافت)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (349 دریافت)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (345 دریافت)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (343 دریافت)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (341 دریافت)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (340 دریافت)
به‌کارگیری گازهای اصلاح‌کننده برای پایش شروع احتراق تست (318 دریافت)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (317 دریافت)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (313 دریافت)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (310 دریافت)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (305 دریافت)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (299 دریافت)
جایگاه و نقش بااهمیت سبک مینی‌مالیسم تست (123 دریافت)
(2 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4280 بازدید)
آموزش و راهنمایی ( 3755 بازدید)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 3563 بازدید)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 3562 بازدید)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 2759 بازدید)
تست ( 910 بازدید)
خوش آمدید ( 484 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 62 ارسال)
خوش آمدید ( 46 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 540 چاپ)
آموزش و راهنمایی ( 384 چاپ)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 367 چاپ)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 355 چاپ)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 346 چاپ)
خوش آمدید ( 244 چاپ)
تست ( 165 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات سبا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | SABA Journals Management System

Designed & Developed by : Yektaweb