برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (4117 مشاهده)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (3904 مشاهده)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (3685 مشاهده)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (3675 مشاهده)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (3470 مشاهده)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (3469 مشاهده)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (3449 مشاهده)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (3406 مشاهده)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (3230 مشاهده)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (3139 مشاهده)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (3130 مشاهده)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (3112 مشاهده)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (3072 مشاهده)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (2721 مشاهده)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (2667 مشاهده)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (2609 مشاهده)
به‌کارگیری گازهای اصلاح‌کننده برای پایش شروع احتراق تست (2269 مشاهده)
جایگاه و نقش بااهمیت سبک مینی‌مالیسم تست (2209 مشاهده)
(1439 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
به‌کارگیری گازهای اصلاح‌کننده برای پایش شروع احتراق تست (833 دریافت)
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (597 دریافت)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (529 دریافت)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (528 دریافت)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (525 دریافت)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (523 دریافت)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (518 دریافت)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (509 دریافت)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (499 دریافت)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (499 دریافت)
جایگاه و نقش بااهمیت سبک مینی‌مالیسم تست (482 دریافت)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (480 دریافت)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (477 دریافت)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (451 دریافت)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (446 دریافت)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (441 دریافت)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (438 دریافت)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (430 دریافت)
(2 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6422 بازدید)
آموزش و راهنمایی ( 5936 بازدید)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 5726 بازدید)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 5703 بازدید)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 4176 بازدید)
تست ( 1239 بازدید)
خوش آمدید ( 484 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 62 ارسال)
خوش آمدید ( 46 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 729 چاپ)
آموزش و راهنمایی ( 573 چاپ)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 538 چاپ)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 532 چاپ)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 509 چاپ)
تست ( 301 چاپ)
خوش آمدید ( 244 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات سبا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | SABA Journals Management System

Designed & Developed by : Yektaweb