سامانه مدیریت نشریات سبا- اخبار نشریه
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/4 | 
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. برای مشاهده فهرست کامل و آشنایی با نحوه تنظیم و استفاده از این امکانات بخش "فهرست تغییرات" را از بخش مدیریت سایت خود یا نشانی زیر بررسی کنید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت نشریات سبا:
http://journalsystem.ir/find-1.43.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب